Entelligens AS
Over 150.000 boligeiere har energisjekket boligen sin på Energiportalen Tjenesten finner riktig energiløsning for din bolig. Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke. Tjenesten er levert i samarbeid med din kommune (2021).

Gratis klima- og energirådgivning i Viken

Fra mandag 19. april 2021 og frem til onsdag 15. desember 2021 tilbyr alle kommunene i Viken, gratis klima- og energirådgivning til boligeiere. Nå kan du få objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne miljøvennlige løsninger for din husstand. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Se Klimasmart kampanjen

Energirådgivning

Enova støtter med inntil 5.000 kroner når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

Simien og Energiportalen etablerer felles selskap

Programbyggerne AS og Energiportalen AS har blitt enige om å etablere en felles plattform for simulering av energibruk og inneklima i bygg, og videreutvikle de etablerte systemene Simien og Energiportalen. Det nye selskapet har fått navnet Simenergi AS.

Energiportalen support

Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3. Du kan også ringe vår gratis Enøktelefon på 46626000 eller sende en mail til Simenergi AS hvis du ønsker å snakke med en energirådgiver.