Entelligens AS
Over 150.000 boligeiere har energisjekket boligen sin på Energiportalen Tjenesten finner riktig energiløsning for din bolig. Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke. Tjenesten er levert i samarbeid med din kommune (2021).

Simien og Energiportalen etablerer felles selskap

Programbyggerne AS og Energiportalen AS har blitt enige om å etablere en felles plattform for simulering av energibruk og inneklima i bygg, og videreutvikle de etablerte systemene Simien og Energiportalen. Det nye selskapet har fått navnet Simenergi AS.

Forbud mot oljefyring

Fra 2020 er det forbud mot å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger. Ta kontakt med en av våre energirådgivere på telefon 466 26 000 hvis du trenger hjelp til å finne en ny oppvarmingsløsning i din bolig.

Energirådgivning

Enova støtter med inntil 5.000 kroner når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

Energiportalen support

Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3. Du kan også ringe vår gratis Enøktelefon på 46626000 eller sende en mail til Simenergi AS hvis du ønsker å snakke med en energirådgiver.